Welkom bij Adviesraad Sociaal Domein Elburg

Als Adviesraad Sociaal Domein Elburg komen wij op voor de belangen van de inwoners van Elburg (jong en Oud).

De Adviesraad geeft namens alle inwoners van Elburg gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W). Deze adviezen gaan over alles wat er speelt binnen de gemeente op het gebied van wonen, werken, onderwijs en gezondheid. We noemen dit ook wel het sociale domein.

De Adviesraad opereert onafhankelijk en wil een verbindende rol vervullen tussen de inwoners en het College van Burgemeester en Wethouders. De uitdaging is om het College te adviseren om in Elburg het sociale domein zo te organiseren dat iedereen een goede plek heeft. Dat betekent dat regels en voorzieningen zo worden ingericht dat we er allemaal gebruik van kunnen maken.