Veelgestelde vragen

Is de Adviesraad onafhankelijk?

Ja, als Adviesraad zijn we onafhankelijk. Leden worden op individuele titel benoemd en niet namens een achterban of organisatie. De onafhankelijkheid blijkt ook uit onze manier van werken: de adviesraad raadpleegt daar waar mogelijk meerdere groepen inwoners, waardoor een advies in samenspraak met anderen tot stand komt. Daarnaast stelt ook de gemeentelijke verordening dat de leden vanuit een onafhankelijke positie moeten en kunnen functioneren.

Welke onderwerpen zijn door de Adviesraad behandeld?

Op de pagina Adviezen treft u een overzicht aan van alle (on)gevraagde adviezen die de Adviesraad heeft gegeven aan het College van B&W.

Hoe deel ik signalen met de Adviesraad?

Als Adviesraad willen wij graag weten welke problemen u ervaart en of hoort in de samenleving. Wij bezoeken daarom actief ontmoetingsplaatsen in onze gemeente en spreken met inwoners. Natuurlijk kunt u ze ook actief met ons delen, zodat wij ze kunnen bespreken in de adviesraad en mogelijk verwerken in een (on)gevraagd advies. Uw ervaringen of signalen kunnen gedeeld worden via ons contactformulier op de pagina contact.

Kan ik een vergadering van de Adviesraad bijwonen?

Kijk bij de jaaragenda bij de vergaderdata. U kunt zich aanmelden via het contactformulier op de pagina contact.

Wanneer is de eerstvolgende vergadering?

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein worden op het tabblad Vergaderingen in het document ‘Vergaderschema’ weergegeven.

Wie zitten er in de Adviesraad?

De leden van de Adviesraad stellen zich graag aan u voor. Klik hier.

Kan de Adviesraad iets voor mij persoonlijk doen?

De Adviesraad is er niet voor persoonlijke kwesties. Wij verwijzen bij persoonlijke zaken door naar organisaties of personen die daar voor zijn ingesteld en opgericht. Laat u echter niet weerhouden e.e.a. aan ons te melden. Bij voldoende gelijksoortige problemen zal de Adviesraad deze signalen zeker delen met de gemeente.

Hoe kan ik lid worden van de Adviesraad?

Wat fijn dat u ons wilt ondersteunen! Zodra er vacatures zijn dan worden ze op deze website en op diverse andere media zoals de Facebook pagina van de Gemeente Elburg en de Huis-aan-huis krant geplaatst. Naar aanleiding hiervan kunt u solliciteren.

Kan ik de Adviesraad volgen?

Ja, dat kan. Hou deze website in de gaten voor nieuwtjes.