Wie zijn wij

De Adviesraad heeft een breed takenpakket. Hieronder staan enkele voorbeelden genoemd van zaken waar leden van de Adviesraad zich mee bezighouden.

  • Leden van de Adviesraad dragen op vrijwillige basis bij aan de samenleving. Zij hebben een netwerk in het sociale domein en kunnen binnen hun netwerk contacten leggen. Op deze wijze functioneren ze als bruggenbouwers tussen de inwoners en de gemeente.
  • Leden signaleren wat er leeft bij de inwoners van de gemeente met betrekking tot sociale aangelegenheden, geven deze signalen door aan de gemeente en vertalen ze eventueel in adviezen.
  • Leden van de Adviesraad onderhouden contacten met regionale partners om, indien gewenst, gezamenlijk adviezen uit te brengen.