Adviezen

De Adviesraad Sociaal Domein brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan het college van B&W over voorgestelde plannen en veranderingen in het Sociaal Domein. Deze zijn openbaar en u kunt ze hier lezen.